Poribili smo sve ribnjake od Zaboka do Budinščine.